Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

resolution of dispute

Anlaşmazlığın çözümü

Cümlede kullanım:

In Chapter VI Article 33/1, some methods for the resolution of disputes are addressed such as Negotiation, Inquiry, Mediation, Conciliation, Arbitration, Judicial Settlement or any other peaceful means that parties agreed on. 

(Bölüm VI Madde 33/1’de, Müzakere, Soruşturma, Arabuluculuk, Uzlaşma, Tahkim, Yargı Çözümü ya da tarafların üzerinde anlaştığı diğer barışçıl yollar gibi uyuşmazlıkların çözümü için bazı yöntemler ele alınmaktadır.)
Translate »