Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

reserve currency

Rezerv para birimi

Cümlede kullanım:

Through the Bretton Woods system the U.S. dollar was fixed to the gold and the other countries’ currencies were priced according to the dollar. After that the U.S. dollar has become a reserve currency worldwide.

(Bretton Woods sistemiyle ABD doları altına sabitlendi ve diğer ülkelerin para birimleri dolara göre fiyatlandırıldı. Bundan sonra ABD doları dünya çapında rezerv para birimi haline geldi.)
Translate »