Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

reproduction of society

Toplumun evrilmesi, toplumun devamlılığı

Cümlede kullanım:

Politics is an important and functional social institution in the reproduction of society.

(Politika, toplumun devamlılığında önemli ve işlevsel bir sosyal kurumdur.)
Translate »