Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

renounce

Vazgeçmek, feragat etmek

Cümlede kullanım:

The both of German Republic and Russian Soviet Federative Socialist Republic (RSFSR) renounced all territorial and financial claims against each other by The Treaty of Rapallo signed on 16 April 1922.

(Alman Cumhuriyeti ve Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti (RSFSR)’nin her ikisi, 16 Nisan 1922’de imzalanan Rapallo Antlaşması ile birbirlerine karşı tüm bölgesel ve mali iddialardan vazgeçtiler)
Translate »