Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

religious attire

Dini kıyafet ve semboller

Cümlede kullanım:

As part of another reform in 1934, wearing all types of religious attire for ordinary people was restricted to mosques in order to make religious symbols invisible in daily life.

(1934’teki bir başka reformun parçası olarak, sıradan insanlar için her türlü dini kıyafet giymek, dini sembolleri günlük hayatta görünmez yapmak için camilerle sınırlandırıldı.)
Translate »