Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

regional security complex theory

Bölgesel güvenlik kompleksi teorisi

Cümlede kullanım:

Regional security complex theory which first developed by Barry Buzan in the 1980, argues that military and political security should function at the regional rather than the system level

(1980 yılında, ilk defa Barry Buzan tarafından geliştirilen bölgesel güvenlik kompleksi teorisi, askeri ve politik güvenliğin sistem düzeyinde değil, bölgesel düzeyde çalışması gerektiğini savunuyor.)
Translate »