Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

regional level of security

Bölgesel güvenlik seviyesi

Cümlede kullanım:

Regional level of security involves security for the region, that is, a coherent security region.

(Bölgesel güvenlik seviyesi bölge için güvenliği, yani tutarlı bir güvenlik bölgesini içerir.)
Translate »