Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

regional cooperation

Bölgesel işbirliği

Cümlede kullanım:

The main motivation of the States in establishing organizations has always been international and regional cooperation. 

(Devletlerin organizasyon kurmadaki ana motivasyonu her zaman uluslararası ve bölgesel işbirliği olmuştur.)
Translate »