Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

refugee

Mülteci, sığınmacı

Cümlede kullanım:

The term refugee refers to any person who is outside of country because of owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.

(Mülteci terimi, ırk, din, milliyet, belirli bir sosyal gruba üyelik veya siyasi görüş nedeniyle zulüm görme korkusu yüzünden ülke dışında olan kişiyi ifade eder.)
Translate »