Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

refrain from providing

Sağlamaktan kaçınmak

Cümlede kullanım:

All States shall refrain from providing any form of support to non-State actors that attempt to develop, acquire, manufacture, possess, transport or use nuclear, chemical or biological weapons and their means of delivery.

(Tüm Devletler, nükleer, kimyasal veya biyolojik silahları ve bunların teslimat araçlarını geliştirmeye, edinmeye, üretmeye, sahip olmaya, nakletmeye veya kullanmaya çalışan Devlet dışı aktörlere herhangi bir destek sağlamaktan kaçınacaktır.)
Translate »