Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

quest for westernization

Batılılaşma arayışı

Cümlede kullanım:

The People’s Houses, The Village Institutes and The Imam-Hatip Schools are three different cultural-social and educational organizations through which Turkey’s quest for Westernization and the reaction to it, can be examined.

(Halk Evleri, Köy Enstitüleri ve İmam-Hatip Okulları, Türkiye’nin Batılılaşma arayışının ve tepkisinin incelenebileceği üç farklı kültürel-sosyal ve eğitim kuruluşudur.)
Translate »