Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

put necessary measures to prevent

Önlemek için gerekli tedbirleri almak

Cümlede kullanım:

Biosecurity is a general term which emphasize to put necessary measures to prevent unwanted biological invasions that may include human, plants, animals, viruses, and so on

(Biyogüvenlik, insan, bitkiler, hayvanlar, virüsler ve benzerlerini içerebilecek istenmeyen biyolojik istilaları önlemek için gerekli tedbirleri almayı vurgulayan genel bir terimdir.)
Translate »