Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

pseudo-humanism

Sözde hümanizm, sözde insancıllık, yalancı hümanizm

Cümlede kullanım:

Pseudo-humanism makes the colonialist uncivilized and brutal.

(Yalancı hümanizm sömürgeciyi medeniyetsiz ve acımasız yapar.)
Translate »