Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

proxy wars

Vekalet savaşları.

Büyük bir devletin kontrolündeki bağımlı bir devlet ile bir başka büyük devletin kontrolündeki bağımlı devletin arasında geçen savaş.

Cümlede kullanım:

The proxy wars has been seen mostly in the Cold War erea.

(Vekalet savaşları, çoğunlukla Soğuk Savaş döneminde görülmüştür.)

Kore Savaşı buna örnek gösterilebilir. Görünürde Kuzey Kore ile Güney Kore savaşmış, ancak geri planda bu, ABD ile Sovyet Rusya’sının savaşı olmuştur.

Translate »