Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

provincial order

Eyalet düzeni

Cümlede kullanım:

One of the reasons related to disintegration of the classical Ottomon system was the disintegration of provincial order.

(Klasik Osmanlı sisteminin parçalanmasının nedenlerinden biri, eyalet düzeninin parçalanmasıydı.)
Translate »