Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

provide a basis for

… için bir temel oluşturmak

Cümlede kullanım:

Peacebuilding comprises a range of measures targeted to reduce the risk of resuming the conflict by strengthening indigenous capacities to provide a basis for sustainable peace and development.

(Barış inşası, sürdürülebilir barış ve kalkınma için temel oluşturmak amacıyla yerli kapasiteleri güçlendirerek çatışmayı sürdürme riskini azaltmayı hedefleyen bir dizi önlemden oluşmaktadır.)
Translate »