Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

pros of something

Bir şeyin artıları, bir şeyin avantajları

Cümlede kullanım:

We can count the pros of globalisation as lower prices, greater availability of goods, better jobs, and access to technology.

(Küreselleşmenin avantajlarını daha düşük fiyatlar, daha fazla mal bulunabilirliği, daha iyi işler ve teknolojiye erişim olarak sayabiliriz.)
Translate »