Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

promote gender equality

Cinsiyet eşitliğini teşvik etmek

Cümlede kullanım:

One of the Millennium Development Goals is to promote gender equality.

(Milenyum Kalkınma Hedefleri’nden biri cinsiyet eşitliğini teşvik etmektir.)
Translate »