Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

promises of redemption

Kurtuluş vaatleri

Cümlede kullanım:

German people succumbed to ultranationalist, populist, and aggressive promises of redemption after heavy conditions of World War 1 and Great Depression.

(Dünya Savaşı ve Büyük Buhran’ın ağır koşullarından sonra Alman halkı aşırı milliyetçi, popülist ve saldırgan kurtuluş vaatlerine boyun eğdi.)
Translate »