Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

profitability

Kârlılık

Cümlede kullanım:

Managers aim to increase profitability by developing strategies that add value to products and services.

(Yöneticiler, ürün ve hizmetlere değer katan stratejiler geliştirerek karlılığı artırmayı hedefler.)
Translate »