Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

product development strategy

Ürün geliştirme stratejisi

Cümlede kullanım:

According to the product development strategy,  businesses keep operating in their existing markets while developing new products and services. 

(Ürün geliştirme stratejisine göre, işletmeler yeni ürün ve hizmetler geliştirirken mevcut pazarlarında faaliyetlerini sürdürmektedir.)
Translate »