Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

process leading up to someting

Bir şeye giden süreçte

Cümlede kullanım:

Coal was the main source of energy in the process leading up to the Industrial Revolution.

(Kömür, Sanayi Devrimine giden süreçte ana enerji kaynağıydı.)
Translate »