Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

privileged in

Konusunda ayrıcalıklı

Cümlede kullanım:

Orientalists see themselves as the center of the world and the other is periphery: The center is also privileged in history of sciences, arts, and cultures, while the periphery is marginalized in this context.

(Oryantalistler kendilerini dünyanın merkezi, diğerini de çevre olarak görürler: Merkez, bilim, sanat ve kültürler tarihinde de ayrıcalıklıyken, çevre bu bağlamda marjinalleştirilmektedir.)
Translate »