Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

prioritize the state

devlete öncelik vermek

Cümlede kullanım:

Traditional Security Studies prioritize the state as the referent object of security and focus on military threats to the security of the state.

(Geleneksel Güvenlik Çalışmaları, güvenliğin referans nesnesi olarak devlete öncelik verir ve devletin güvenliğine yönelik askeri tehditlere odaklanır.)
Translate »