Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

primary objective and motive

Birincil amaç ve güdü

Cümlede kullanım:

States’ primary objective and motive is to protect their sovereignty.

(Devletlerin birincil hedefi ve güdüsü, egemenliklerini korumaktır.)
Translate »