Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

preventive military action

Önleyici askeri eylem

Cümlede kullanım:

The essence of UN’s preventive deployment strategy is a preventive military action rather than a diplomatic response.

(BM’nin önleyici konuşlanma stratejisinin özü, diplomatik bir yanıttan ziyade önleyici bir askeri eylemdir.)
Translate »