Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

preventive deployment strategy

Önleyici konuşlanma stratejisi

Cümlede kullanım:

The UN’s preventive deployment strategy is a preventive military action rather than a diplomatic endeavor.

(BM’nin önleyici konuşlanma stratejisi, diplomatik bir çabadan ziyade önleyici bir askeri eylemdir.)
Translate »