Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

preferential trade area

Tercihli ticaret bölgesi

Cümlede kullanım:

Some economic organizations try to create a preferential trade area (PTA) among member states.

(Bazı ekonomik kuruluşlar üye devletler arasında tercihli bir ticaret alanı (PTA) oluşturmaya çalışmaktadır.)
Translate »