Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

praxeology

İnsan eylemi(hareketleri) bilimi, praksioloji

Cümlede kullanım:

Praxeology is the science of human action. The term was coined and defined by Alfred Espinas in 1890 but the most common use of the term is in connection with the work of Ludwig von Mises and the Austrian School of economics.

(Praxeology insan eylemi bilimidir. Terim 1890’da Alfred Espinas tarafından ilk defa kullanıldı ve tanımlandı, ancak bu terimin en yaygın kullanımı Ludwig von Mises ve Avusturya Ekonomi Okulu’nun çalışmasıyla bağlantılıdır.)
Translate »