Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

praetorianism

Toplumu güç kullanarak ya da kandırarak kontrol altına alma.

Cümlede kullanım:

Praetorianism especially may be exercised through titular officials and by a powerful minority.

(Praetorianizm, özellikle gammaz yetkililer ve güçlü bir azınlık tarafından uygulanabilir.)
Translate »