Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

pour into the street

Sokağa dökülmek

Cümlede kullanım:

After a peddler named Mohamed Bouazizi set himself on fire for protesting adverse economic conditions in Tunis in 2011, people poured into the streets and the protests named as Arap Spring started.

(Mohamed Bouazizi adlı bir seyyar satıcı 2011 yılında Tunus’ta olumsuz ekonomik koşulları protesto etmek için kendini ateşe verdikten sonra halk sokaklara döküldü ve Arap Baharı adındaki protestolar başladı.)
Translate »