Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

posture of a nation

Bir ulusun duruşu

Cümlede kullanım:

In International Relations, balance of power refers to the posture and policy of a nation or group of nations protecting itself against another nation or group of nations by matching its power against the power of the other side.

(Uluslararası İlişkilerde, güç dengesi, bir ulusun veya ulus grubunun, gücünü diğer tarafın gücüyle eşleştirerek kendisini başka bir ulus veya ulus grubuna karşı koruyan duruş ve politikasını ifade eder.)
Translate »