Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

post-Cold War period

Soğuk Savaş sonrası dönem

Cümlede kullanım:

The post-Cold War period, particularly the 1990s, is marked with growing interest in the study and understanding of geopolitics.

(Soğuk Savaş sonrası dönem, özellikle 1990’lar, jeopolitik çalışma ve anlayışa artan ilgi ile dikkat çekmektedir.)
Translate »