Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

positive peace

Pozitif barış

Cümlede kullanım:

Positive peace means negative peace plus the absence of structural and cultural violence.

Pozitif barış, negatif barışın yanı sıra, yapısal ve kültürel şiddetin olmaması anlamına gelir.
Translate »