Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

portfolio preference theory

Portföy tercih teorisi.

Cümlede kullanım:

According to the portfolio preference theory, there are a couple of factors affecting the demand for an asset. 

(Portföy tercih teorisine göre, bir varlığın talebini etkileyen birkaç faktör vardır.)
Translate »