Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

portfolio investments

Portföy yatırımları.

Cümlede kullanım:

Portfolio investments are the purchase of securities such as bonds and stocks for financial purposes by foreign investors.

(Portföy yatırımları, yabancı yatırımcılar tarafından finansal amaçlar için tahvil ve hisse senedi gibi menkul kıymetlerin satın alınmasıdır.)
Translate »