Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

portfolio diversification

Portföy çeşitlendirme.

Cümlede kullanım:

The international portfolio diversification caused the increase in international capital flows during 90s.

(Uluslararası portföy çeşitlendirmesi, 90’lı yıllarda uluslararası sermaye akımlarının artmasına neden oldu.)
Translate »