Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

polycentric approach

Çok merkezli yaklaşım

Çok ırklı yaklaşım

Birden çok merkezden yönetme yaklaşımı

Cümlede kullanım:

When an multi national entity treats each subsidiary as a distinct national entity, it can be said to be adopting a polycentric approach.

(Çok uluslu bir kuruluş, her bir yan kuruluşa farklı bir ulusal kuruluşmuş gibi davrandığında, çok merkezli bir yaklaşım benimsediği söylenebilir.)
Translate »