Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

political upheaval

Politik ayaklanma

Cümlede kullanım:

Not only short-term political upheavels, but also long-terms political trends and inclinations have been strongly influenced by capitalistic market.

(Sadece kısa vadeli siyasi ayaklanmalar değil, aynı zamanda uzun vadeli siyasi trendler ve eğilimler kapitalist piyasadan güçlü bir şekilde etkilenmiştir.)
Translate »