Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

political sphere

Politik alan

Cümlede kullanım:

The one of the six principles of political realism Morgenthau outlined, is the “political sphere is autonomous.”

(Morgenthau’nun özetlediği altı politik realizm ilkesinden biri “siyasi alan özerktir”dir.)
Translate »