Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

political security

Siyasi güvenlik (Uluslararası ilişkiler terimidir)

Cümlede kullanım:

Political security focuses on the organizational stability of states, systems of government, and ideologies that give them legitimacy.

(Siyasi güvenlik, devletlerin, hükümet sistemlerinin ve onlara meşruiyet kazandıran ideolojilerin örgütsel istikrarına odaklanır.)
Translate »