Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

political repression

Politik baskı

Cümlede kullanım:

Political repression and human rights abuses are political security issues.

(Siyasi baskı ve insan hakları ihlalleri siyasi güvenlik sorunudur.)
Translate »