Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

plenary assemble

Genel kurul

Cümlede kullanım:

International organizations, almost as a rule, basically have three main bodies: Secretariat, plenary assemble and specially authorised body.

(Uluslararası örgütlerin, neredeyse kural olarak, temel olarak üç ana organı vardır: Sekreterlik, genel kurul ve özel yetkili organ.)
Translate »