Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

planned objectives that an organization

Bir örgütün planladığı hedefler

Cümlede kullanım:

Strategic goals are the planned objectives that an organization.

(Stratejik hedefler bir örgütün planladığı hedeflerdir.)
Translate »