Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

philosophy of individualism

Bireycilik felsefesi

Cümlede kullanım:

The philosophy of individualism states that people should be free to pursue economic and political endeavors without constraint.

(Bireycilik felsefesi, insanların herhangi bir kısıtlama olmadan, ekonomik ve politik gayelerini gözetmede özgür olmaları gerektiğini ifade eder.)
Translate »