Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

philanthropic responsibility

Hayırseverlik sorumluluğu

Cümlede kullanım:

Philanthropic responsibilities contribute resources such as money, facilities, and employees’ time to the community and improve its quality of life.

(Hayırseverlik sorumlulukları para, tesisler ve çalışanların topluma ayırdığı zaman gibi kaynaklara katkıda bulunur ve yaşam kalitesini artırır.)
Translate »