Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

persistent poverty

Kalıcı yoksulluk

Cümlede kullanım:

Persistent poverty is an economic security issue.

(Kalıcı yoksulluk bir ekonomik güvenlik sorunudur.)
Translate »