Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

perpetuate itself through

Aracılığı ile kendini sürdürmek

Cümlede kullanım:

The argument of Foucalt about power is that the power can perpetuate itself through the individual whose knowledge was constructed by itself.

(Foucault’un iktidar hakkındaki iddiası şudur ki, iktidar, bilgisini kendi başına yönetebilen kişi aracılığıyla kendini sürdürebilmektedir.)
Translate »