Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

Permanent Court of International Justice

Daimi Uluslararası Adalet Divanı(Mahkemesi)

Cümlede kullanım:

The Permanent Court of International Justice (PCIJ), also called World Court, was the first international court which existed from 1922 to 1946 with general jurisdiction. It was an international court attached to the League of Nations.

(Dünya Mahkemesi olarak da adlandırılan Daimi Uluslararası Adalet Divanı (PCIJ), 1922’den 1946’ya kadar genel yargı yetkisine sahip ilk uluslararası mahkemedir. Milletler Cemiyeti’ne bağlı uluslararası bir mahkemeydi.)
Translate »