Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

Permanent Court of Arbitration

Daimi Tahkim Mahkemesi

Cümlede kullanım:

Permanent Court of Arbitration(PCA) provides services as an arbitral tribunal to resolve disputes that arise out of international agreements between member states, international organizations or private parties. The 1899 Hague Convention for the Pacific Settlement of International Disputes provisioned the elements of peaceful settlement of disputes and established the Permanent Court of Arbitration.

(PCA) is not a United Nations agency, but it is an official United Nations observer. (PCA) is an intergovernmental organization located at The Hague in the Netherlands.

(Daimi Tahkim Mahkemesi(PCA), üye devletler, uluslararası kuruluşlar veya özel taraflar arasındaki uluslararası anlaşmalardan doğan uyuşmazlıkları çözmek için tahkim mahkemesi olarak hizmet vermektedir. 1899 Lahey Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümü Sözleşmesi, uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi unsurlarını sağlamış ve Daimi Tahkim Mahkemesi’ni kurmuştur. (PCA) bir Birleşmiş Milletler ajansı değil, resmi bir Birleşmiş Milletler gözlemcisidir. (PCA), Hollanda’nın Lahey şehrinde bulunan hükümetlerarası bir kuruluştur.)
Translate »